ERHVERVSCHEF TIL THY ERHVERVSFORUM

Med klare og ambitiøse mål og veldefinerede visioner for områdets udvikling, søger Thy Erhvervsforum en ENERGISK OG INITIATIVRIG ERHVERVSCHEF, der vil sætte sig forrest i formulering og gennemførelse af strategiske og konkrete handlinger, der bidrager til en positiv udvikling af både erhvervet og lokalområdet som helhed

Foreningen

Thy Erhvervsforum er en velorganiseret – og politisk uafhængig – selvstændig forening af virksomheder, organisationer og enkeltpersoner med interesse for erhvervsudvikling i Thy, og med et tæt, integreret og velfungerende samarbejde med Thisted kommune. Foreningen har siden starten i 2012 haft en meget positiv udvikling, og er i dag områdets største erhvervsforening med ca. 300 medlemsvirksomheder samt et stort antal strategiske partnere. Formålet er at skabe basis for og initiere udvikling på stort set alle fronter i kommunen med erhvervslivet som platform og vækstdynamo.

Stillingen

Der tale om en særdeles spændende og central stilling med store muligheder.

Med reference til en engageret bestyrelse, får du som Erhvervschef for Thy Erhvervsforum til opgave, at sikre foreningens fortsatte udvikling og opnåelse af de fastlagte strategiske mål for egnens erhvervsmæssige udvikling. Hertil skal du sikre en rationel daglig drift og udvikling af erhvervskontoret og dets kompetente medarbejdere. Erhvervschefen skal være den samlende kraft for erhvervs- og udviklingsaktiviteterne i Thy. Dette vil bla. omfatte:

 • strategisk udvikling i samarbejde med bestyrelsen
 • samarbejde med og servicering af partnere og medlemsvirksomheder
 • samarbejde med Thisted kommune og Region Nordjylland om erhvervsfremme
 • overordnet markedsføring af aktiviteterne
 • etablering af nye virksomheder i Thy
 • udvikling af regionale og statslige projekter, herunder Business Region North Denmark
 • Synliggørelse og aktivering af finansieringsmuligheder for erhvervsudvikling
 • møder, foredrag og andre aktiviteter, der fremmer erhvervsudviklingen
 • etablering af relevante netværk og organisatoriske samarbejder
 • personaleledelse, økonomistyring og varetagelse af alm. driftsopgaver

Kvalifikationer

Du kan sikkert identificere dig med de fleste af følgende områder:

 • Solid erfaring fra lignende stilling eller relevant lederstilling fra erhvervslivet
 • Økonomisk/ledelsesmæssig baggrund.
 • Kendskab til erhvervsfremme-systemet og evne – som chef – at balancere mellem erhvervslivets behov og den politiske arena
 • Erfaring med ledelse, planlægning og gennemførelse af udviklingsprojekter
 • Gerne erfaring med fundraising og naturligvis god økonomisk indsigt med evne til at agere på hoved- og nøgletal
 • Personlig erfaring med ledelses- og organisationsudvikling
 • Faglig indsigt i opstart og drift af virksomhed
 • Erfaring med branding, konceptudvikling og implementering af strategier
 • Have ”fingeren på pulsen” i forhold til de erhvervsmæssige udfordringer og udviklingstendenser samt overordnede politiske strømninger

Personlige egenskaber:

Du har udpræget drive, energi og lyst til at skabe vækst – og du har bevist at du kan gøre det i praksis og kan skabe synlighed omkring ydelser og resultater. Du evner at skabe overblik og struktur over komplekse problemstillinger og kan naturligt at begejstre og motivere dine medarbejdere og samarbejdspartnere. Du har en synlig og nærværende lederstil med lav magtdistance og fokus på udvikling og struktur. Du er i stand til at opbygge og vedligeholde varige relationer til både nuværende og kommende samarbejdspartnere.  En stærk netværksperson der kender virksomhedernes sprog og deres behov. Besidder en naturlig gennemslagskraft og er troværdig, ærlig, tillids skabende og tillidsfuld overfor andre. Du er en ekstrovert type med en høj grad af åbenhed, situationsfornemmelse og en veludviklet politisk tæft – med personlig gennemslagskraft, integritet og beslutsomhed. Du er en energisk ildsjæl, der brænder for at gøre en forskel i Thisted Kommune og skabe en stærk branding af egnen og erhvervet. Du er visionær og strategisk i tilgang til at identificere nye muligheder og konkretisere dem i virksomhedsnære initiativer og projekter . Er naturlig nysgerrig overfor nye ideer og initiativer.

Kompensation og udviklingsmuligheder

Stillingen åbner betydelige muligheder for både faglig og personlig udvikling. Organisationen er veletableret og har store ambitioner om at udnytte de mange muligheder, kommunen har i kraft af sit dynamiske erhvervs- og foreningsliv. Du får således store muligheder for at præge Thisted Kommunes samlede erhvervsmæssige udvikling. Gagen modsvarer de stillede krav på et absolut attraktivt niveau.

Ansøgning

Hvis du har behov for at høre mere om stillingen og Thy Erhvervsforum – inden du sender din ansøgning – er du velkommen til i fortrolighed at kontakte partner Frans Høyer fra HOYER rekruttering på + 45 20 91 54 00

Vi arbejder på, at besætte stillingen hurtigst muligt og vil løbende vurdere de indkomne ansøgninger– derfor er der ingen ansøgningsfrist.

Du kan søge stillingen ved at klikke på ” søg stilling” på denne side.

Vi glæder os til at høre fra dig.