Hvad siger kunderne

Dometic. Når jeg før i tiden hørte om folk, som arbejder med medarbejderrekruttering, skal jeg ærligt tilstå, at jeg tænkte, at det var banditter i habitter. Og jeg tænkte samtidig, at det klart nemmeste var, at jeg blot selv fandt mine medarbejdere. Gennem flere års samarbejde med HOYER, er samtlige mine fordomme blevet gjort til skamme. HOYER har hjulpet Dometic med ansættelse af flere medarbejdere, og det er hver gang foregået med stor grundighed. En grundighed, som blandt andet udmønter sig i, at vi har fået medarbejdere, som fra dag ét passer perfekt ind i lige nøjagtig den afdeling og kultur, der gør sig gældende i vores virksomhed. Hvis jeg selv har fået en kandidat anbefalet, har jeg også ladet HOYER ’trykprøve’ kandidaten med et interview og en personlighedstest, så jeg er sikker på, at jeg har kig på den rigtige.

www.dometic.com

 

Med stor faglighed og troværdighed har Tegee-Dan gennem 30 år serviceret landets største auto- og transportselskaber med unikke smøremidler og plejeprodukter til alle former for køretøjer, fly og skibe. Med udgangspunkt i et bredt produktprogram, udstrakt service og en gedigen kvalitet oplever man fremgang og udvikling i et ellers presset marked. Tegee-Dan er ambitiøs, professionel og går langt for at sikre kunderne de rette produkter.

Vi er en mindre organisation hvor hver enkelt medarbejder betyder uendeligt meget. Det er derfor nødvendigt at vi rammer rigtigt hver gang vi rekrutterer. Igennem vores samarbejde med HOYER rekruttering er dette lykkedes. Forståelsen af vores kultur og forretningsmodel har være lige i øjet og det er lykkedes at omsætte denne forståelse til nogle fantastiske nye medarbejdere. Rekrutteringsforløbet er meget informativt og igennem hele processen er vi løbende blevet opdateret og inddraget og vi har følt os helt trykke.

www.tegee-dan.dk

Det er en spændende tid for Sterisafe. Vi udvikler os hastigt i markedet for desinfektionsrobotter til både offentlige organisationer, sundhedsvæsnet og private virksomheder på det globale plan. Med en række helt unikke produkter og services er vi, på trods af vores størrelse, på vej til at blive førende på det globale marked for rumdesinfektion og ser ind i en meget spændende fremtid.

Det er kritisk og helt afgørende nødvendigt at vi altid har de rette kompetencer, både akademiske, tekniske som kommercielle. Her bruger vi HOYER til både at finde og kvalificere mulige kandidater. Det er effektivt  og vi er rigtig tilfredse med samarbejdet.

www.sterisafe.eu

Med stor viden og indsigt producerer og sælger KJ Klimateknik A/S ventilations-, klima- og elektronik-løsninger til husdyrproduktioner i Danmark og på de nære markeder. Vore produkter er kendt for deres kvalitet og driftssikkerhed og i særdeleshed anerkendes vi for vores store indsigt i optimalt driftsmiljø i husdyrproduktion, samt vores fleksible og serviceorienterede kundetilgang.

Det er afgørende at vi altid har de rette kompetencer i huset, både tekniske som kommercielle, og her bruger vi HOYER til både at searche og kvalificere mulige kandidater. Det er effektivt og professionelt og vi er rigtig tilfredse med samarbejdet.

www.kj-klimateknik.dk

Dansk Maskincenter A/S er i en spændende og krævende udvikling. Vores branche og omverden er i disse år meget foranderlig i forhold til både nye produkter, teknologi og ikke mindst vores egen evne til at tilpasse os og forstå vores kunders efterspørgsel. I forlængelse heraf er der naturligt et løbende behov for at tilpasse og udvikle vores organisation, og i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere bruger vi HOYER rekruttering, som evner til at forstå vore behov i forlængelse af både de eksterne som interne udfordringer, og ikke mindst at kunne tiltrække de helt rigtige kompetencer. Det er en effektiv proces hvor vi løbende bliver opdateret og involveret.

www.dmcas.dk

Aage Vestergaard Larsen A/S er en virksomhed i forandring og udvikling. Vores marked ændrer sig hastigt og vores succes afhænger af vores evne til at tilpasse os nye og udfordrende markedsvilkår. Vi har derfor stor fokus på at udvikle vore kompetencer og ikke mindst at kunne tiltrække de helt rigtige mennesker til vores organisation. Til det bruger vi HOYER. De har sat sig grundigt ind i vores kultur og organisatoriske forhold og ikke mindst forstår de vores forretning. Vi har et godt samarbejde. De er grundige og fagligt dygtige og jeg er helt tryg ved deres rekrutteringsproces. Jeg kan kun give dem vores bedste anbefaling.

www.avl.dk

Bollerup-Jensen A/S er en videnstung organisation, og er helt afhængig af både at kunne fastholde vore eksisterende medarbejdere, og ikke mindst at kunne tiltrække nye kompetencer. Vi udvider løbende vores organisation med nye medarbejdere, og har i denne forbindelse brug for en effektiv og målrettet indsats. Vi bruger HOYER-rekruttering til at identificere, tiltrække og afklare potentielle kandidater og er meget tilfredse. Rekrutteringsprocessen er meget kvalificeret, informativ og målrettet og opfylder til fulde vores behov.

www.bollerup-jensen.dk

INFUSER er ledende indenfor udvikling af ”Advanced Pollution Control”. Som virksomhed har vi siden etableringen i 2011 oplevet en kraftig vækst og acceleration i vores aktivitetsniveau indenfor forskning og udvikling. Vi er i dag en organisation med 30 højt specialiserede ansatte og i stadig udvikling. Væksten skal fastholdes og det er derfor afgørende at vi i INFUSER til stadighed evner at tiltrække og fastholde fagligt stærke og udviklingsorienterede forskningskompetencer indenfor anvendt naturvidenskab. Til vore ofte komplicerede rekrutteringsprocesser anvender vi HOYER-rekruttering. De gør det meget grundigt og professionelt. Vi er altid trygge ved det endelige resultat.

www.infuser.eu

R82 A/S er blandt de førende virksomheder i verden med produkter og hjælpemidler til børn og unge med specielle behov. Det gør, at vi altid skal være et skridt foran markedets udvikling og behov og sikre, at vi altid kan levere i den rette kvalitet og på det aftalte tidspunkt. Det stiller store krav til kompetencer og fleksibilitet i organisationen, og hos de mange samarbejdspartnere der leverer til os.

Med godt 225 medarbejdere er vores organisation altid i naturlig udvikling og i forbindelse med rekruttering til såvel nye stillinger som genbesættelse af eksisterende, bruger vi HOYER-rekruttering.

Det er vigtigt, at vi altid har de rigtige medarbejdere i de rigtige stillinger. Vi har god erfaring med HOYER, der med stor indsigt i vore behov, arbejder målrettet og kompetent med at rekruttere de rigtige kompetencer og personer til os.

www.r82.dk