Hvad siger kunderne

NIC er i rivende udvikling – også på medarbejderfronten. Vi befinder os i en dynamisk branche, hvor kravene til vores hastighed, fleksibilitet og tilpasningsevne er afgørende for vores konkurrenceevne. Derfor er det afgørende, at vi løbende evner at tiltrække de helt rigtige menneske ressourcer. Frans har evnet hurtigt og grundigt at forstå vores organisation og forretningsmodel, og dermed de behov, der har været for faglige og menneskelige kompetencer.

Rekrutteringsprocessen er fleksibel og altid tilpasset vores behov. Vi føler os altid trygge, og vi er løbende godt informeret i vores samarbejde med HOYER og kan derfor kun anbefale andre at indlede samme samarbejde

www.nordicinnercore.dk

Jeg har altid haft mine fordomme om rekrutteringsfolk: Hvor stor en forskel kan de virkelig gøre? Kan jeg ikke bare finde nye medarbejdere selv? Efter flere års givende samarbejde med HOYER er de fordomme nu dybt begravet. HOYER har hjulpet Dometic med ansættelse af adskillige medarbejdere, og det er hver gang foregået med den største grundighed. En grundighed, der betyder, at medarbejderen fra dag ét passer perfekt ind i lige nøjagtig den afdeling og kultur, der gør sig gældende i vores virksomhed. Har jeg selv fået en kandidat anbefalet, så lader jeg også altid HOYER ’trykprøve’ kandidaten med et interview, personlighedstest osv., så jeg er sikker på, at vi har den rigtige i kikkerten.

www.dometic.com

 

Hos Tegee-Dan har vi i mere end 30 år serviceret landets største auto- og transportselskaber. Vi er en lille organisation på et enormt konkurrencepræget marked, hvorfor hver enkelt af vores medarbejdere selvsagt betyder enormt meget. Derfor er det ligeledes afgørende, at vi rammer plet, hver gang vi skal rekruttere en ny medarbejder. Han laver i den grad sit forarbejde. Han er lykkedes med at forstå vores kultur og forretningsmodel i et så stort omfang, at det hver gang har kunne konverteres til nogle fantastiske nye medarbejdere. Én ting, vi hos Tegee-Dan i særlig grad ønsker at påpege, er HOYER Rekrutterings evne til at holde os informeret gennem hele rekrutteringsprocessen. Vi har følt os inddraget og det har gjort os trygge. Den største anbefaling herfra!

www.tegee-dan.dk

Det er en spændende tid for Sterisafe. Vi udvikler os hastigt i markedet for desinfektionsrobotter til både offentlige organisationer, sundhedsvæsnet og private virksomheder på det globale plan. Med en række helt unikke produkter og services er vi, på trods af vores størrelse, på vej til at blive førende på det globale marked for rumdesinfektion og ser ind i en meget spændende fremtid.

Det er kritisk og helt afgørende nødvendigt, at vi altid har de rette kompetencer – både akademiske, tekniske og kommercielle. Her bruger vi HOYER til både at finde og kvalificere mulige kandidater. Det er meget effektivt! Vi er rigtig tilfredse med samarbejdet.

www.sterisafe.eu

Ja tak til HOYER! Hos KJ Klimateknik A/S producerer og sælger vi ventilations-, klima- og elektronikløsninger til husdyrproduktioner i Danmark og på de nære markeder. Det er afgørende for os, at vi altid har de rette kompetencer i huset – både tekniske og kommercielle. Her bruger vi HOYER. Både til at searche og kvalificere mulige kandidater. Det er både effektivt og professionelt. Vi er rigtig tilfredse med samarbejdet.

www.kj-klimateknik.dk

Hos Dansk Maskincenter A/S er vi pt i en virkelig spændende (og krævende) udvikling. Vores branche og omverden er i disse år meget foranderlig – både hvad angår nye produkter, nu teknologi og ikke mindst vores evne til at tilpasse os og forstå vores kunders efterspørgsel. Det indebærer, at vi løbende har behov for at tilpasse og udvikle vores organisation. Her kommer HOYER Rekruttering ind i billedet. Her har Frans formået at forstå vores behov, herunder de interne og eksterne udfordringer, vi oplever. Den viden omsætter han gang på gang til at tiltrække de helt rigtige kompetencer. Det er en effektiv proces, hvor vi altid bliver opdateret og involveret.

www.dmcas.dk

Aage Vestergaard Larsen A/S er en virksomhed i udvikling. Vores marked ændrer sig hastigt og vores succes afhænger af vores evne til at tilpasse os nye og udfordrende markedsvilkår. Vi har derfor stor fokus på også at udvikle vores kompetencer og ikke mindst at kunne tiltrække de helt rigtige mennesker til vores organisation. Til det bruger vi HOYER. De har sat sig grundigt ind i vores kultur og organisatoriske forhold. Og så forstår de vores forretning! Vi har et fremragende samarbejde. De er grundige og fagligt dygtige – og jeg er helt tryg ved deres rekrutteringsproces. Jeg kan kun give dem vores bedste anbefaling!

www.avl.dk

Bollerup-Jensen A/S er en videnstung organisation, og vi er helt afhængige af både at kunne fastholde vores eksisterende medarbejdere og tiltrække nye. Vi udvider løbende vores organisation med nye medarbejdere, og har i denne forbindelse brug for en effektiv og målrettet indsats. Vi bruger HOYER-rekruttering til at identificere, tiltrække og afklare potentielle kandidater og vi er meget tilfredse. Rekrutteringsprocessen er meget kvalificeret, informativ og målrettet og opfylder til fulde vores behov – og så er Frans med i hele processen. Det kan ikke blive bedre!

www.bollerup-jensen.dk

INFUSER er ledende indenfor udvikling af ”Advanced Pollution Control”. Som virksomhed har vi siden etableringen i 2011 oplevet en kraftig vækst og acceleration i vores aktivitetsniveau indenfor forskning og udvikling. Vi er i dag en organisation med 30 højt specialiserede ansatte og er i stadig udvikling. Væksten skal fastholdes og det er derfor afgørende, at vi i INFUSER hele tiden evner at tiltrække og fastholde fagligt stærke og udviklingsorienterede forskningskompetencer indenfor anvendt naturvidenskab. Til vores ofte komplicerede rekrutteringsprocesser anvender vi HOYER-rekruttering. De gør det meget grundigt og professionelt. Vi er altid trygge ved det endelige resultat.

www.infuser.eu

R82 A/S er blandt de førende virksomheder i verden med produkter og hjælpemidler til børn og unge med specielle behov. Det gør, at vi altid skal være et skridt foran markedets udvikling og behov, så vi kan sikre, at vi altid kan levere i den rette kvalitet og på det aftalte tidspunkt. Det stiller store krav til kompetencer og fleksibilitet i organisationen, og hos de mange samarbejdspartnere, der leverer til os.

Med godt 250 medarbejdere er vores organisation altid i naturlig udvikling og i forbindelse med rekruttering til nye såvel som genbesættelse af eksisterende stillinger, bruger vi HOYER-rekruttering.

Det er selvfølgelig vigtigt, at vi altid har de helt rigtige medarbejdere i de rigtige stillinger. Vi har god erfaring med HOYER, der med stor indsigt i vores behov, arbejder målrettet og kompetent med at rekruttere de rigtige kompetencer og personer til os.

www.r82.dk