Konsulenter

Frans HøyerFrans O. Høyer

Med over 10 års erfaring i rekrutteringsbranchen har han utallige rekrutteringer af alt fra topledere til funktionsledere og specialister i bagagen. Frans’ store berøringsflade har over tid skabt grobund for en dyb forståelse for de virksomheder og brancher, han rekrutterer til, og en dyb indsigt i hvordan man foretager den mest optimale behovsafdækning som grobund for en succesfuld rekruttering.

Frans har tidligere været leder i både private og offentlige organisationer, og er herudover blandt andet ekstern lektor ved Aalborg Universitet, censor ved Business Institutes MBA-uddannelser og ved de erhvervsøkonomiske og internationale studier på de danske universiteter.
Frans har et stort og aktivt netværk i dansk erhvervsliv og et indgående kendskab til de personale- og rekrutteringsmæssige muligheder og udfordringer som virksomheder og organisationer står over for, når en stilling skal besættes.