FINANCE MANAGER

Trives du med det samlede ansvar for en økonomifunktion og ikke mindst at være en central del af ledelsen i en meget spændende og udviklingsorienteret virksomhed?

Virksomheden

INFUSER udvikler, producerer og markedsfører løsninger til rensning af luft for forurenede gasser og partikler. Virksomheden er etableret i 2012 af en række danske og udenlandske investorer og investerer i forskning og udvikling i et tæt samarbejde med såvel vidensinstitutioner som industrielle partnere. INFUSER har gennem de sidste par år investeret kraftigt i organisationsopbygning og udvikling af produkter og løsninger indenfor sit felt. I 2017 forventes en væsentlig aktivitetsforøgelse af såvel de kommercielle som udviklingsorienterede aktiviteter. INFUSER har til huse i egne og spændende lokaler på Københavns Universitets Nørre Campus. INFUSER har siden etableringen høstet stor anerkendelse for sine produkter og har modtaget adskillige både nationale som internationale priser for sine teknologiløsninger.

Du kan læse mere om INFUSER her: www.infuser.eu

Stillingen

Med reference til direktionen søges en dygtig og selvkørende Finance Manager, der som ledende medarbejder vil få en central rolle med ansvaret for den samlede økonomifunktion.
Udover det overordnede ansvar for funktionen vil jobbet indledningsvis indeholde et ikke uvæsentligt element af egen håndtering af de mere rutinemæssige opgaver, som dog på sigt forventes løst gennem en ekstern løsning eller ansættelse af egne kompetencer.

Opgaver vil bla. andet være:

  • Funktionsansvar for økonomi, finansbogholderi, controller, IT mv.
  • Etablering og drift af finansbogholderi samt økonomistyring og afstemning på tværs af INFUSER (primært Danmark og Sverige; Tyskland indenfor overskuelig fremtid)
  • Færdiggørelse af igangværende implementering af Navision på tværs af INFUSER
  • Budget- og likviditetsstyring (i tæt samarbejde med direktionen)
  • Debitor- og kreditorstyring samt afstemning af moms, a-skat, lønudbetaling mv.
  • Løn- og personaleadministration
  • Måneds-, kvartals- og årsrapportering
  • Klargøring af årsregnskab (sammen med direktionen og revision)
  • Deltagelse i ledelsesmøder, bestyrelsesmøder og generalforsamling, samt forberedelse af materiale hertil
  • Kontakt til revisor, bank, offentlige myndigheder (i Danmark og Sverige) mv.

 Kvalifikationer

Der kan være flere indgange til stillingen men du har sikkert en teoretisk baggrund som cand.merc.aud., cand.merc., cand.oecon., HD(R) el. lign. – men allervigtigst: en pragmatisk, løsnings- og handlingsorienteret tilgang til opgaverne. Du har en bred erfaring som økonomichef, controller, revisor eller lignende og kan dit håndværk indenfor økonomistyring, budgettering, rapportering, etablering af systemer mv., gerne erfaret fra en markedsdrevet produktionsvirksomhed. Du er rutineret inden for IT og med kendskab til gængse bogførings- og rapporteringssystemer, herunder kendskab til og hands-on erfaring med Navision.

Koncernsproget er engelsk og det forventes at du naturligt kan kommunikere på engelsk på et højt fagligt niveau.

Som person evner du at arbejde målrettet og meget selvstændigt. Du er energisk, beslutsom, robust og vedholdende i din arbejdsstil og evner at favne og samarbejde i et meget dedikeret miljø, hvor der tages hurtige beslutninger. Du har udprægede samarbejdsevner og ikke mindst en vilje til at skabe udvikling og resultater. Er fleksibel og imødekommende og trives i en travl og foranderlig hverdag.

Kompensation og Udviklingsmuligheder

INFUSER tilbyder en nøgleposition i en ambitiøs og vækstorienteret virksomhed, der giver et stort råderum med handlefrihed og store muligheder for både personlig og faglig udvikling. Organisationen er kendetegnet ved et åbent, direkte og uformelt miljø og ansættelsesvilkårene forhandles individuelt på et attraktivt niveau.

Ansøgning

Hvis du har behov for at høre mere om stillingen og virksomheden – inden du sender din ansøgning – er du velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Frans Høyer fra HOYER rekruttering på + 45 20 91 54 00, ligesom en detaljeret beskrivelse af både virksomhed og stilling kan fremsendes per mail.

Vi arbejder på, at besætte stillingen hurtigst muligt og vil løbende vurdere de indkomne ansøgninger– derfor er der ingen ansøgningsfrist.

Du kan søge stillingen ved at klikke på ” søg stilling” på denne side.
Vi glæder os til at høre fra dig.