VICESKOLELEDER

Vi søger en viceskoleleder, som i samarbejde med skolelederen skal varetage både driften og udviklingen af vores skønne skole. I en gammel højskolebygning på en stor naturgrund og med stærke lilleskolerødder har vi en meget engageret personalegruppe og 200 elever, som glæder sig til at møde deres nye viceskoleleder.

Stillingen

Som viceskoleleder vil du blive ansvarlig for administrative opgaver som fx skemalægning og vikardækning, men der vil også være mange ansvarsområder som kalder på dine relationelle og pædagogiske kompetencer. Fx forestiller vi os, at det er dig, der vil stå for inklusionsområdet og kontakten til PPR.

Du vil som en del af ledelsen bidrage til den generelle pædagogiske udvikling på skolen. Opgaver og ansvarsområder vil blive fordelt i ledelsesteamet, som består af skoleleder, viceskoleleder og SFO-leder.

Du vil have mange samarbejdsrelationer, både interne og eksterne, og vi prioriterer, at du er en god formidler og dygtig til at indgå i samarbejde med andre.

I stillingen indgår nogle få undervisningstimer.

Din profil som leder og menneske

Du er skarp på ledelsesopgavens mange facetter. Du kan se dig selv i lilleskolens værdier og pædagogik, og du ser det vigtige i at lave skole for børn og med børn.

Du er et imødekommende og positivt menneske med relationskompetencerne i orden. Du er nysgerrig på din omverden og dens perspektiver.

Andre kendetegn ved dig:

  • nysgerrig på at videreudvikle skolen i fællesskab med hele personalegruppen
  • tydelig, positiv og anerkendende
  • målrettet, handlingsorienteret og selvstændig
  • kan se dig selv som del af et dynamisk og engageret fællesskab på en lilleskole
  • læreruddannet, gerne med ledelseserfaring
  • gerne erfaring med eller kendskab til lilleskoleverdenen

Om skolen

Vi er en skole, som arbejder målrettet med den pædagogiske udvikling ved at spørge, hvorfor vi gør som vi gør, og hvordan det hænger sammen med vores værdier. Vi prioriterer et bredt blik på faglighed og arbejder meget projektorienteret. Vi arbejder udpræget med det kreative og det praksisfaglige element på skolen.

Med 20 medarbejdere og ca. 200 elever på skolen kender alle hinanden, og vi prioriterer fællesskabet på tværs meget højt. Der er både plads til at være sig selv og til at være en del af fællesskabet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Marianne Andersen på telefon 4586 2232 eller mobil 4516 6332, og vi synes, det er helt naturligt, at du besøger skolen, inden du søger.

Ansættelsen er pr. 1. august 2022 og sker i henhold til fællesoverenskomst mellem finansministeriet og LC/OC samt organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved Frie Grundskoler. Løn forhandles inden for rammerne af gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er fredag den 10. juni 2022 kl. 12.00. Ansøgning sendes att. Marianne Andersen på mail hlsk@hlsk.dk

Vi holder første samtale onsdag den 15. juni mellem 10.00 til 14.00 og anden samtale 24. juni mellem 10.00 til 15.00. De kandidater, der går videre til anden samtale, vil blive bedt om at lave en case og udfylde en profiltest.  Ansættelsesproceduren bliver assisteret af rekrutteringskonsulent Frans Høyer fra HOYER rekruttering.

Se mere om skolen på www.hlsk.dk.