INFUSER

Lars Nannerup

INFUSER er ledende indenfor udvikling af ”Advanced Pollution Control”. Som virksomhed har vi siden etableringen i 2011 oplevet en kraftig vækst og acceleration i vores aktivitetsniveau indenfor forskning og udvikling. Vi er i dag en organisation med 30 højt specialiserede ansatte og er i stadig udvikling. Væksten skal fastholdes og det er derfor afgørende, at vi i INFUSER hele tiden evner at tiltrække og fastholde fagligt stærke og udviklingsorienterede forskningskompetencer indenfor anvendt naturvidenskab. Til vores ofte komplicerede rekrutteringsprocesser anvender vi HOYER-rekruttering. De gør det meget grundigt og professionelt. Vi er altid trygge ved det endelige resultat.

www.infuser.eu