Besatte stillinger

STILLINGEN ER BESAT: ØKONOMI- OG REGNSKABSCHEF

Kan du se dig selv som økonomi- og regnskabschef i en af Danmarks førende leverandører af maskiner og udstyr til professionelle landmænd, og er økonomistyring og ledelse en af dine spidskompetencer? Ja, så prøv at læse videre her:

Med reference til den administrerende direktør, og som medlem af ledergruppen, bliver du som økonomi- og regnskabschef ansvarlig for økonomifunktionen og dens 3 medarbejdere. Du bliver ansvarlig for både den daglige ledelse og drift af afdelingen samt optimering af værktøjer, processer og rutiner der løbende kan understøtte virksomhedens samlede drift og ikke mindst strategiske udvikling.

Se besat stilling

STILLINGEN ER BESAT: PROJEKTCHEF

Til en spændende og nyoprettet stilling søges en erfaren og motiveret projektchef til en af Færøernes mest succesrige totalentreprenører. Har du lyst til et spændende og udfordrende job i en voksende og meget udviklingsorienteret virksomhed, hvor fokus er på faglighed og kvalitet? Ja, så læs videre her:

Med reference til den administrerende direktør, får du ansvaret for gennemførelsen af en af virksomhedens meget markante byggerier i det centrale Torshavn. Et spændende projekt med en kombination af boliger og detail. I et tæt samarbejde med entrepriselederne og formænd, skal du sikre at den overordnede styring og koordinering af projektet gennemføres optimalt indenfor de givne og aftalte rammer.

Se besat stilling

STILLINGEN ER BESAT: NPI INGENIØR – Stillingen er besat

Har du erfaring med indkøring af nye produkter fra udvikling til produktion, og motiveres du af at spille en aktiv rolle i væsentlige udviklings- og NPI-processer og være en central del af et meget kompetent PTA-team? Så er det måske dig vi søger, til et spændende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Med reference til Engineering Manageren, vil du som NPI Engineer blive en aktiv del af en spændende og meget kompetent PTA-afdeling med fokus på indkøringen af nye produkter og projekter fra udvikling til produktion. Du bliver en central del af udviklingsprojekternes vej til produktionen og skal løbende sikre kvalificerede inputs og support til R&D afdelingen.

Se besat stilling

STILLINGEN ER BESAT: PRODUCT MANAGER

Vil du arbejde med at øge livskvaliteten for børn med funktionsnedsættelse og deres pårørende gennem udvikling af fremtidens løsninger indenfor hjælpemidler? Kan du omdanne markedsbehov og sundhedsfaglig viden til interne ønsker og idéer, og derigennem påvirke udviklingen af nye produkter fra koncept til produktlancering?

Med reference til Head of Product Management, vil du som Product Manager blive ansvarlig for din egen produktgruppe og vil indenfor denne primært komme til at arbejde med produktudvikling og sortimentsstyring, i et tæt samarbejde med projektledere, udviklingsingeniører og virksomhedens øvrige afdelinger og salgsselskaber.

Se besat stilling

STILLINGEN ER BESAT: UDVIKLINGSINGENIØR med højt drive

Motiveres du af at arbejde med udvikling af nye produkter? Og af muligheden for at drive projekter fra de første skitser til løbende produktion? Har du stærke kompetencer indenfor produktudvikling og kan du se dig selv i et dynamisk udviklingsteam, der arbejder med udvikling af komplekse produkter indenfor hjælpemidler til børn og unge?

Som en del af udviklingsafdelingen i R82 kommer du til at arbejde sammen med dedikerede kollegaer, som sætter en ære i at udvikle hjælpemidler til børn og unge med særlige behov. Produkterne udvikles og optimeres løbende, hvorfor der både er brug for nytænkning, struktur, samarbejde og de klassiske ingeniørkompetencer, så vel som et godt humør. Jobbet veksler mellem 3D konstruktion (Solid Works), bestilling og fremstilling af prototyper, testmontage, prototype tests samt dokumentation i form af styklister, 2D tegninger og testrapporter.

Se besat stilling

STILLINGEN ER BESAT: VÆRKSTEDSLEDER

Har du erfaring med at lede, planlægge, koordinere, administrere og optimere et værksteds drift og kan du se dig selv i en af Danmarks førende leverandører af maskiner og udstyr til professionelle landmænd? Ja, så prøv at læse videre her:

Som den nye leder af værkstedet skal du kunne holde mange bolde i luften og trives i en til tider travl hverdag med tæt kontakt til kunderne og ikke mindst medarbejderne. Du skal bla. lede og fordele det daglige arbejde på værkstedet, udarbejde tilbud til både kunderne og salgsafdelingen samt tage opsøgende kontakt hertil når det er nødvendigt Du skal endvidere afslutte arbejdsordre, afholde medarbejder-samtaler, værkstedsmøder og uddannelsesplaner for lærlinge.

Se besat stilling

STILLINGEN ER BESAT: VÆRKSTEDSLEDER

Har du erfaring med at lede, planlægge, koordinere, administrere og optimere et værksteds drift og kan du se dig selv i en af Danmarks førende leverandører af maskiner og udstyr til professionelle landmænd? Ja, så prøv at læse videre her:

Som den nye leder af værkstedet skal du kunne holde mange bolde i luften og trives i en til tider travl hverdag med tæt kontakt til kunderne og ikke mindst medarbejderne. Sammen med en erfaren og dygtig værkfører asisstent skal du bla. lede og fordele det daglige arbejde på værkstedet, udarbejde tilbud til både kunderne og salgsafdelingen samt tage opsøgende kontakt hertil når det er nødvendigt Du skal endvidere afslutte arbejdsordre, afholde medarbejder-samtaler, værkstedsmøder og uddannelsesplaner for lærlinge.

Se besat stilling

STILLINGEN ER BESAT: VICESKOLELEDER

Til Lilleskole i Hørsholm, søges viceskoleleder, som i samarbejde med skolelederen skal varetage både driften og udviklingen af vores skønne skole.

Du er skarp på ledelsesopgavens mange facetter. Du kan se dig selv i lilleskolens værdier og pædagogik, og du ser det vigtige i at lave skole for børn og med børn. Du er et imødekommende og positivt menneske med relationskompetencerne i orden. Du er nysgerrig på din omverden og dens perspektiver.

Se besat stilling

STILLINGEN ER BESAT: STILLINGEN ER BESAT – PARTNERSHIP MANAGER

Are you a skilled business developer with experience establishing commercial partnerships? And do you have a solid background and network from the laboratory industry? Then you might be a good fit as Inniti’ s new Partnership manager.

With direct reference to Inniti’ s Commercial Director, you will become a key player of the company´s expansion and is expected take the front lead in establishing, developing and maintaining crucial international partnerships with major suppliers, producers and vendors of laboratory software and hardware equipment.

Se besat stilling

STILLINGEN ER BESAT: SALGSCHEF

Danish Crane Building A/S (DCB) er en veletableret og anerkendt producent af kranløsninger. Til en meget spændende stilling søges en salgschef der med ansvaret for den udadvendte og opsøgende salgsindsats kan positionere og udvikle virksomhedens salg på det industrielle marked for dens produkter.

Stillingen er med reference til – og i tæt kontakt med – DCB’s direktion og med stor opbakning fra bestyrelse og ejere. Du bliver medlem af ledergruppen og skal selvstændigt sikre at DCB altid er i tæt indgreb med nøglekunderne samt kortlægge markedet for nye kunder i Europa og løbende bearbejde kunderne gennem en vedholdende, koordineret og struktureret salgsindsats

Se besat stilling